pasted_image_at_2016_11_04_03_36_pm_360

De Belgische overheid heeft onlangs een nieuw systeem van “tax shelter” die tot doel heeft om de investeringen in starters en KMO’s door middel van fiscale stimulansen (fiscale kortingen tot 45%) aan te moedigen. Dit moet een betere toegang toelaten tot financiering voor startende ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen in België.

Gelden de volgende voorwaarden:

  • Belastingvermindering van 45% als je investeert in een start-up
  • Belastingvermindering van 30% als je investeert in een KMO of start-up fondsen
  • De investeerder kan per jaar een maximum aan EUR 100.000 investeren
  • De startup kan maximaal EUR 250.000 ontvangen tijdens zijn bestaan
  • Elke investeerder kan deze maatregel benutten tot een maximum van 30% belang in de startup. Indien het belang groter is dan 30% dan wordt de belastingvermindering geplafoneerd tot 30%
  • Enkel de investeringen in Belgische startups komen in aanmerking
  • De investeerders die verkiezen om te investeren in startup fondsen, komen eveneens in aanmerking
  • Ook familie leden en werknemers die investeren in dergelijke startups kunnen dit belastingvoordeel benutten.
  • De bijdrage van kapitaal door de ondernemer zelf, komt niet in aamerking voor de fiscal korting.

Meer informatie over de Tax Shelter voor KMO’s en Startups in België is te vinden in de handleiding  van het Startup plan.

Wenst u te investeren in Belgische startups?

Het is simpel, u hoeft zich enkel in te schrijven als investeerder en uw profiel te vervolledigen om de eerste startup solliciaties te ontvangen.

investeren in startups